Irytująca biurokracja


                Prowadzenie
firmy to na pewno nic łatwego. Mamy przecież sporo na głowie. Mnóstwo
papierków, biurokracji, obliczeń, kombinowania. Wiele osób nawet nie zdaje
sobie sprawy z rozmaitych wymagań, dopóki sami się z nimi nie zetkną. Niektórzy
przedsiębiorcy muszą na przykład wypełniać sprawozdanie
roczne odpadowe. Wcześniej natomiast jest od nich wymagane, by zdobyli pozwolenie odpadowe. Na szczęście
dotyczy to tylko firm o niektórych profilach działalności, z niektórych branż.
Czasem mogą się tym zająć osoby o odpowiedniej wiedzy i wykształceniu.

            Zezwolenie odpadowe nie jest może czymś
szczególnie skomplikowanym i trudnym do zdobycia, jednak jeżeli jest to już
kolejna rzecz, którą trzeba załatwić w danym miesiącu, to niewątpliwie może
irytować. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że rozsądnie gospodarując odpadami,
możemy się przyczynić do poprawy stanu środowiska naturalnego lub przynajmniej
wolniejszej jego degradacji. Może więc w tej sytuacji warto się trochę wysilić?
Przyszłe pokolenia będą nam wdzięczne.